Què és el COMPOSTATGE?
Es tracta d’un servei que ha habilitat l’Ajuntament per a recollir els BIORESIDUS de les llars i transformar-los en compost d’alta qualitat, útil per a l’ús tant en horts, jardins o tests.

Què són els BIOSRRESIDUS?
Tot allò d’origen orgànic i que no ens hem menjat. Per a entendre’ns, serien les sobres del menjar o les restes de la seua preparació.
Aquests residus orgànics representen el 47% del total de residus que es generen en una llar.
Entre ells tenim:
Pells i restes de fruites o verdures.
Cereals, pa, arròs i pasta.
Restes de peix, carn i ossos.
Corfes d’ous.

Què NO podem tirar?
– Excrements d’animal.
– Olis, greixos i cendres.
– Líquids, sopes o purés.
– Bolquers, paper, metall, vidre o plàstics.
– Medicaments.

Com es realitza el COMPOSTATGE?
El “Poalet”  amb els biorresidus en el seu interior, s’ha de col·locar a la porta de casa de manera visible.
Els encarregats de la recollida, buiden el seu contingut en un remolc i deixen de nou el poal on estava.
La resposta de la gent ha sigut sempre molt favorable fins al punt que en l’actualitat estem recollint al voltant de 1000kg de bioresidus al mes.
Els biorresidus són portats a uns depòsits especials on fermenten durant diversos mesos i van passant de depòsit a depòsit fins a completar les 3 fases del compostatge.

El poalet té un sistema de tancat hermètic que evita les males olors quan està dins de casa i evita a més que el puguen obrir els animals quan està fora de casa a l’espera de la seua recollida.

Què ens aporta el COMPOSTATGE?
Els beneficis són molts. A destacar:
Comoditat en el servei i la reducció de fem en els contenidors habituals (al voltant d’un 47%)
Reducció de fortes olors en els contenidors i als carrers on aquests es troben.
– Obtenció d’un compost de qualitat.
Reciclatge i millora de l’entorn.

Horaris de recollida

Dia  Horari Matí
Dilluns 08h – 10h
Dimecres 08h – 10h
Divendres 08h – 10h

Per a l’obtenció del poalet, cridar a l’Ajuntament o contactar amb el responsable del servei de recollida. És gratuït!

Share This