Cárrec Regidor Partit Polític Regidories
Alcalde President Portaveu Titular

D. Antonio Cloquell Tudela

Gent x Alfafara Obres Públiques, Urbanisme i Patrimoni
Primer Tinent d’Alcalde D. Carlos Sanz Vicedo Gent x Alfafara Turisme, Cultura i Tecnologia
Segon Tinent d’Alcalde D. Enrique Tecles Blasco Gent x Alfafara Medi Ambient, Agricultura, Esports i Seguretat Ciutadana
Regidors Dña. Raquel García Vicedo Gent x Alfafara Educació, Sanitat, Benestar Social, Economia i Hisenda
Dña. Mari Carmen Gironés Segura Gent x Alfafara Festes i Joventut
Dña. Patricia González Satorres Compromís
Dña. Beatriz Belda Palacios PP
Composició Especial de Comptes President

D. Antonio Cloquell Tudela

Vocals

D. Carlos Sanz Vicedo

Dña. Raquel García Vicedo

Dña. Patricia González Satorres

Dña. Beatriz Belda Palacios

 


 

ENTITAT REPRESENTANT
Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant Titular: D. Enrique Tecles Blasco

Suplent: D. Antonio Cloquell Tudela

Mancomunitat el Xarpolar
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Suplent: D. Enrique Tecles Blasco

Associació Serra Mariola
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Suplent: D. Carlos Sanz Vicedo

Fons Valencià per a la Solidaritat
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Suplent: Dña. Raquel García Vicedo

Centre de Desenvolupament Rural CEDIR ALACANT
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Suplent: Dña. Raquel García Vicedo

Consell Escolar
Titular: Dña. Raquel García Vicedo
Parc Natural de la Serra Mariola
Titular: D. Enrique Tecles Blasco

Suplent: D. Antonio Cloquell Tudela

Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona XIV
Titular: D. Enrique Tecles Blasco

Suplent: D. Antonio Cloquell Tudela

Mesa de contractació i baremació per a la selecció de personal
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Titular: Dña. Raquel García Vicedo

Titular: D. Enrique Tecles Blasco

Titular: Dña. Mari Carmen Gironés Segura

Titular: D. Carlos Sanz Vicedo

Mancomunitat L’Alcoià-Comtat
Titular: D. Antonio Cloquell Tudela

Suplent: D. Carlos Sanz Vicedo

Mancomunitat Serveis Socials Mariola
Titular: Dña. Raquel García Vicedo

 

Share This