AVÍS- Suspensió del Servei de Correus al Municipi

? Des del divendres 14 d’abril, Correus ✉️ ha deixat de prestar servei públic a Alfafara sense notificació ni previ avís.

L’Ajuntament ha presentat reclamació a l’oficina de Correus de Muro, demanant que es restablisca el servei. Ens informen que estan reclamant-lo des de Muro i esperen restablir-lo el més prompte possible.
—————————
? Desde el viernes 14 de abril, Correos ✉️ ha dejado de prestar servicio público en Alfafara sin notificación ni previo aviso.

El Ayuntamiento ha presentado reclamación a la oficina de Correos de Muro, pidiendo que se restablezca el servicio. Nos informan que están reclamándolo desde Muro y esperan restablecerlo lo más pronto posible.