ENSEMBLE BRASS ACADEMY 2021

El dia de la “Festivitat de la Divina Aurora” disposarem d’una secció de trompetes d’una qualitat immensa. Dirigida per D. Rudy Korp.

El dia 7 d’agost a les 22.30 en Carrer Les Eres.