Es convoca el 1er Concurs de Pintura Mural o “Art Street” en el municipi d’Alfafara (Alacant) i dirigida a tots aquells artistes interessats.

El concurs es realitzarà durant tot un cap de setmana els dies 4 i 5 de Juny i dins d’un esdeveniment o festival anomenat “ART-FAFARA“ que comptarà a més de les intervencions artístiques, amb tallers, estands relacionats amb l’art i la cultura, música en directe, i una gran oferta gastronòmica amb llocs de menjar i activitats culturals paral·leles per a tota la família.

El concurs tindrà una dotació econòmica de 2.500€ a repartir entre 3 artistes seleccionats.

PROCEDIMENT

Els artistes interessats podran enviar els esbossos de les seues obres prèviament i abans del 23 de maig a les 12 hores. Posteriorment, un jurat seleccionarà 3 d’elles. Els 3 artistes seleccionats assistiran el cap de setmana del 4 i 5 de Juny per a pintar les obres in situ. Les parets on es plasmaran les dites obres seran sortejades entre els 3 participants. El primer, el segon i el tercer classificat del concurs seran per votació popular. Es posaran urnes en diferents punts de l’esdeveniment perquè els assistents puguen votar. Al final de l’esdeveniment, el dia 5 de juny a la vesprada i com a colofó i tancament, tindrà lloc l’extracció i recompte de vots per a conéixer el nom dels respectius guanyadors i als quals se li farà entrega del respectiu premi. Els 3 artistes tindran allotjament i dietes pagades durant tot el cap de setmana per a cada un dels artistes i un acompanyant.

La participació en el concurs suposa l’acceptació expressa de totes i cada una estes bases. L’incompliment d’alguna d’estes bases donarà lloc a l’exclusió de la persona autora i les seues imatges de la convocatòria o el premi. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les bases, l’Ajuntament d’Alfafara es reserva el dret a la interpretació, atenent a la finalitat per a la qual s’ha creat esta convocatòria.

BASES

1. PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones interessades sense distinció d’edat, nacionalitat o residència.

 

2. ESBOSSOS

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 esbossos previs en POSICIÓ VERTICAL (molt important). Només se seleccionarà un dels esbossos per al concurs però hi haurà més opcions.

Els esbossos previs hauran d’enviar-se en format digital JPG (pot estar treballat per ordinador o escanejat en el cas d’estar fet a mà) i les seues dimensions seran d’A3 Vertical o semblant a una bona resolució (preferiblement entre 200 i 300 dpi) . Els esbossos han de ser reproduïbles tant tècnicament així com, durant el temps que dura l’esdeveniment.

 

3. TEMÀTICA I TÈCNICA

Els i les participants disposaran de llibertat per a triar tema. S’admetran totes les tècniques i procediments pictòrics, així com tendències o corrents estètiques.

 

4. DIMENSIONS DELS MURALS

Les obres seleccionades seran realitzades en diferents parets que s’assignaran in situ i per sorteig, amb la presència dels 3 participants. Les mesures finals de les obres pintades en la paret no podran ser inferiors a 3 metres d’ample x 4 metres d’alt. El material per a la seua elaboració haurà de ser aportat en la seua totalitat per el/la artista. L’organització posarà a disposició dels artistes, plataformes elevadores per a facilitar el seu treball i assistència per al que necessite.

 

5. PRESENTACIÓ I TERMINI D’ADMISSIÓ

OPCIÓ 1: Els esbossos en format digital JPG, hauran d’enviar-se al correu turisme@alfafara.es amb la paraula “CONCURS MURAL” en l’assumpte. En el contingut de l’email s’enviaran les dades personals (nom, direcció i DNI) i telèfon de contacte. És recomanable incloure enllaços a webs o xarxes socials on es puguen veure obres ja realitzades amb anterioritat.

OPCIÓ 2: També es poden presentar de forma presencial en l’Ajuntament d’Alfafara (Plaça Espanya, 1) en l’horari de 9:30 h a 13:30 h de dilluns a divendres. Per a l’entrega presencial s’ha d’incloure un “pen” amb els arxius digitals o incloure una impressió a color de dimensió A3 o semblant, dins d’un sobre tancat i amb un full amb les dades personals (nom, direcció i DNI) i telèfon, a més d’enllaços a webs o xarxes socials on es puguen veure obres ja realitzades amb anterioritat. Fora en el sobre haurà d’aparéixer només i ben visible les paraules “CONCURS MURAL” sense noms o referències a cap persona.

El termini de presentació anirà des de la publicació de la convocatòria fins al 23 de maig a les 12 hores (hora peninsular).

 

6.JURAT

Correspondrà a l’Alcaldía-Presidència la designació dels integrants del jurat. El jurat estarà compost per personalitats de reconeguda rellevància en el camp de l’art i la seua decisió serà inapel·lable. El jurat quedarà facultat per a resoldre les qüestions no previstes en estes bases, la modificació de les quals mai podrà ser causa d’impugnació. El jurat s’encarregarà de realitzar la selecció prèvia de les obres que participaran en l’esdeveniment, però l’assignació del guanyador final es realitzarà baix votació popular com a colofó final de l’esdeveniment.

7. SELECCIÓ DELS ARTISTES

Una vegada feta la selecció es comunicarà als participants entre els dies 24 i 25 de Maig. Als seleccionats se’ls traslladarà amb més detall tots els aspectes relacionats amb la participació del concurs en l’esdeveniment dels dies 4 i 5 de Juny.

 

8. PREMIS

La quantitat total és de 2.500€ i serà repartida en 3 premis:

  • La quantitat de 1.700€ per al guanyador del concurs.
  • La quantitat de 500€ per al segon classificat.
  • I la quantitat de 300€ per al tercer classificat.

Sobre l’import dels premis s’efectuaran les retencions fiscals vigents que procedisquen. Els premis es faran efectiu al conéixer el nom de la classificació després del recompte de la votació popular.

A més de participar en la fase final (tenint segur algun dels 3 premis), cada un dels artistes tindrà l’estada i les dietes pagades per a 2 persones (l’artista i un acompanyant).

 

9. A TINDRE EN COMPTE

El fet de participar en el certamen suposa que els concursants accepten plenament les bases. L’incompliment d’alguna d’estes bases donarà lloc a l’exclusió de la persona autora i les seues imatges de la convocatòria o el premi. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les bases, l’Ajuntament es reserva el dret a la interpretació, atenent a la finalitat per a la qual s’ha creat esta convocatòria.

 

10. CONTACTE AJUNTAMENT D’ALFAFARA

Per a més informació o dubtes, cridar al telèfon:

965 510 082

de 9:30 h a 13:30 h i de dilluns a divendres.

A l’ email:

turisme@alfafara.es

____________

Descàrrega les bases en PDF

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsables Ajuntament d’Alfafara. Finalitat Tramitació de procediment i actuació administrativa en relació a la convocatòria. Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a esta Entitat. Destinataris Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com consta en la informació adicional.

 

 

Share This