Cárrec Regidor Partit Polític Regidories
Alcalde Presidente Portaveu Titular

Dª Raquel vicedo Vicedo

Patrimoni
Primera Tinent d’Alcalde Dª Llum Desitjada Beneito Ferre (PSOE)
Segona Tinent d’Alcalde Dª Patricia González Satorres (PSOE)
Tresorera Dña. Luz Deseada Beneito Ferre
Regidors Dña. Luz Deseada Beneito Ferre PSOE Tecnologia i Turisme
Dña. Patricia González Satorres PSOE Cultura, Joventut i Esports
D. Manuel Calbo Vicedo PSOE Medi ambient, Agricultura, Obres i Urbanisme
D. Antoni Vicedo Belda PSOE Festes i Seguretat Ciutadana
Dña. Mª Amelia Pascual Miró PSOE Educació, Sanitat i Benestar Social
D. Juan Pedro Salas Arqueros PP
Composició Especial de Comptes President

Dª Raquel Vicedo Vicedo

Vocals

Dª Luz Desitjada Beneito Ferre(PSOE)

D. Manuel Calbo Vicedo (PSOE)

D. Juan Pedro Sales Arqueros (PP)

 


 

ENTITAT REPRESENTANT
Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Luz Deseada Beneito Ferre

Mancomunitat el Xarpolar
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Patricia González Satorres

Associació Serra Mariola
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Luz Deseada Beneito Ferre

Fons Valencià per a la Solidaritat
Titular: Dª Patricia González Satorres

Suplent: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Centre de Desenvolupament Rural CEDIR ALACANT
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Luz Deseada Beneito Ferre

Consell Escolar
Titular: Dª Patricia González Satorres

Suplent: Dª Mª Amelia Pascual Miró

Parc Natural de la Serra Mariola
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Patricia González Satorres

Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona XIV
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Patricia González Satorres

Mesa de contractació i baremació per a la selecció de personal
Titular: D. Manuel Calbo Vicedo

Titular: D. Antoni Vicedo Belda

Titular: Dª Patricia González Satorres

Titular: Dª Mª Amelia Pascual Miró

Titular: Dª Luz Deseada Beneito Ferre

Titular: D. Juan Pedro Sales Arqueros

Mancomunitat L’Alcoià-Comtat
Titular: Dª Patricia González Satorres

Suplent: Dª Mª Amelia Pascual Miró

Mancomunitat Serveis Socials Mariola
Titular: Dª Raquel Vicedo Vicedo

Suplent: Dª Mª Amelia Pascual Miró

 

Share This